માસમા પ્રાથમિક શાળા આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે......

Poems-Songs


-: બાળગીતો :->>  ધોરણ - 1


       સસલી બેને સેવ બનાવી 

>>  ધોરણ - 2

       રોજ નિશાળે જઈએ (શાળા ગીત)
    
       આ અમારું ઘર છે

      આ આમારી ગાડી છે 

       ચપટી વગાડતા આવડી ગઈ  

       ચોખ્ખું ઘરનું આંગણું  

       આપણું આપણું  આ ગુજરાત

       મજાની ખિસકોલી

       ચોકમાં દાણાં નાંખ્યા છે

       વડ દાદાની લાંબી દાઢી

       ઊગીને પૂર્વમાં

       એક મજાનો માળો

       પાપાજીએ રંગબેરંગી

       કારતકમાં દેવ દિવાળી

       આંગણેથી નીકળી ચાલ્યો

>>  ધોરણ - 3

       મને આભલે ચમકતો ચાંદલો ગમે

       ઊગી સોહામણી સવાર 

       ડુગડુગીયાવાળી આવી 

       વહેલી સવારે ઉઠીને 

       ગોલુડો ઘાટ મારો 

       દુનિયા આખીમાં મારે 

       સાવજની સરદારી નીચે 

       હાં રે અમે ખેડૂતભાઈ 

       ફાગણીયો લહેરાયો 

       કરો રમકડા કૂચકદમ 

       જામ્યો કારીગરોનો મેળો 

       સિંહની પરોણાગત 

       ટીવી મારુ બહુ રૂપાળુ

       અમે નાના નાના હરણાં

>>  ધોરણ - 4

        માના ગુણ 

        તારે મેહુલિયા કરવા તોફાન 

        સાંજ પડી