Breaking News

Language Quiz

Language Quiz

તારીખ : 23/01/2014

                                               બ્લોક રીસોર્સ સેન્ટર ઓલપાડ પ્રેરિત અને ક્લસ્ટર રીસોર્સ સેન્ટર માસમા આયોજીત Language Quiz માસમા પ્રાથમિક શાળા ખાતે યોજાઈ હતી. જેમાં ક્લસ્ટરની ધોરણ 6 થી 8 ની શાળાના બાળકોએ ભાગ લીધો હતો. ગુજારાતી, અંગ્રેજી, હિન્દી, સંસ્કૃત એમ ચાર ભાષાના કુલ 50 MCQ પ્રશ્નોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. ક્લસ્ટર કક્ષાએ વિજેતા બાળકો તારીખ:27/01/2014 ના રોજ યોજાનાર તાલુકા કક્ષાની Language Quiz માં ભાગ લેશે.