માસમા પ્રાથમિક શાળા આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે......

Wednesday, August 21, 2013

રક્ષાબંધન પર્વની ઉજવણી

રક્ષાબંધન પર્વ

              ભાઈ-બહેનના સ્નેહના પર્વ રક્ષાબંધનની શાળામાં ઉત્સાહપૂર્વક ઉજવણી કરવામાં આવી. શાળાની બાળાઓએ વિદ્યાર્થી ભાઈઓને રાખડી બાંધી આ પર્વની ઉજવણી કરી હતી. શાળાના પ્રાર્થના સંમેલનમાં આ ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. એક અનોખા સ્નેહભર્યા વાતાવરણમાં આ શુભ પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ પર્વની ક્ષણોની અહિં તસવીર પ્રગટ કરેલ છે.......