માસમા પ્રાથમિક શાળા આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે......

Thursday, July 11, 2013

એસ.એમ.સી. મીટીંગ


શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિ


સંબોધન કરતા આચાર્યાશ્રી
                               
ઉપસ્થિત બી.આર.સી.કો-ઓ., બાલુભાઈ તથા બાબુભાઈ સવાણી                            આજ રોજ શાળામાં શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિઅની બેઠક બોલાવવામાં આવી હતી.  જેમાં સભ્યો ઉપરાંત ગામના આગેવાન અને માજી ધારાસભ્યશ્રી બાલુભાઈ ડી. પટેલ, તાલુકાના બી.આર.સી.કો-ઓ.શ્રી કિરીટભાઈ પટેલ, શાળાને દત્તક લેનાર શ્રી બાબુભાઈ સવાણી, ગામ પંચાયત સભ્યો વગેરે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. શાળામાં રીનોવેશનની કામગીરી અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. જેમાં અદ્યતન સેનીટેશન, શાળાનો મુખ્ય દરવાજો, શાળામાં બ્લોક બેસાડવા, શાળા બાગ, મધ્યાહન ભોજન માટે કીચન તથા બેઠક વ્યવ્સ્થા બનાવવા બાબતને લગતા નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા. આવનારા દિવસોમાં શાળાને અત્યાધુનિક અને તમામ ભૌતિક સુવિધાઓથી પૂર્ણ બનવવા માટે સંકલ્ય કરવામાં આવ્યો.